ທໍ່ endotracheal ເສີມ (ທາງປາກ / ດັງ) (ບໍ່ມີ / ບໍ່ມີ cuff)